Vi skapar ett träningsprogram som är anpassat för dina mål, din skadehistorik, din kompetens och om du vill träna i hemmet, gymmet, eller både och. Vi uppdaterar dina program var 6:e vecka så det alltid är inspirerande och för att du hela tiden kommer att utvecklas. Du kommer även få hjälp med kostrådgivning, antingen får du följa våra kostscheman som är anpassade efter ditt dagliga energibehov. Vi arbetar gärna utan kostschema med våra klienter, då försöker vi förändra klientens matvanor istället, in med fler positiva vanor och ut med dåliga. Det brukar var väldigt framgångsrikt på lång sikt att arbeta på det sättet också. För att du ska lyckas med allt detta behöver du en coach, din PT kommer att följa upp med dig på både telefon och chatt via appen så du hela tiden har någon att rapportera till och kämpa tillsammans med.