Ja, det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. I bra eller i dålig form. Jag anpassar allting efter dina förutsättningar och din förmåga.