background

Privacy Policy

Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor
 1. Personlig träning online via www.constancept.se

Constancept, 90-dagars utmaning och coachningsprogrammet är tjänster som erbjuds av Nordic Training Club AB, organisationsnummer 559173-9551, via www.constancept.se (nedan kallad ”tjänsterna”). Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av beskrivningen på sajten www.constancept.se och genom att anmäla dig och betala så får du tillgång till vår fitness-app under din valda bindningstid. Besöksadress: Drottninggatan 40, 70222, Örebro.

2. Prova på tjänsten
90 dagars utmaningen är helt kostnadsfri och kommer alltid vara det. I 90 dagars utmaningen ingår träningsprogram som ej är skräddarsydda. Ingen coachning ingår och ingen kostrådgivning ingår. För att få ett mer komplett upplägg med uppföljning av PT, kostrådgivning och skräddarsydda program rekommenderar vi dig att gå med i vårt coaching-program.

 1. Åldersgräns

Du måste vara över 18 år för att nyttja våra tjänster, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig om du fyllt 16 år.

 1. Ansvar

Nordic Training Club AB kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas Nordic Training Club AB om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

 1. Medicinskt ansvar och friskrivning

Nordic Training Club AB eller din PT har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta en lämplig vårdgivare ifall du har varit sjuk eller skadad och är osäker på om du kan börja träna igen.

Nordic Training Club AB ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. Nordic Training Club AB gör tränings- och kostupplägg för att du ska nå eller komma närmare dina formmål.

Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Övningarna beskrivs via vår fitness-app, både via text och videoklipp. Vi rekommenderar dig att anlita en PT på ett gym ifall du vill säkerställa att du genomför övningarna korrekt. Viktigt att poängtera att instruktionerna via vår app är tydliga och fungerar utmärkt för nybörjare eller erfarna motionärer.

Nordic Training Club AB ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från Nordic Training Club AB Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 1. Hälsotillstånd

Våra tjänster är inte för dig med skador, inte heller för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om du är gravid så ansvarar du själv för att upplysa Nordic Training Club AB om detta.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en vårdgivare så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg som du får via oss innan du börjar använda träningsprogrammen.

 1. Garanti och resultat

Kosten och träningen som rekommenderas via Nordic Training Club AB är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning och erfarenhet.

Nordic Training Club AB lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Men vi kommer alltid göra vårt yttersta för att du ska lyckas. Ifall du skulle vara missnöjd med ditt kostschema eller träningsschema så kontakta din PT i chatten så åtgärdas detta oftast inom 1 arbetsdag.

För att du ska nå dina mål så är det viktigt du följer vår rådgivning.

Observera att det krävs inte en lång tid av hårt arbete från din sida kring träning och kosten för att uppnå ett bra resultat.

Ifall du blir erbjuden en “30 dagars garanti” av oss innebär det att du kan avbryta samarbetet med oss och därmed avsluta din prenumeration helt och hållet ifall du är missnöjd. Denna garanti startar dagen din PT kontaktar dig och löper ut dag 30. Kontakta medlemskap.constancept.se för att hantera ditt medlemskap.

 1. Avtalsperiod, träningsrapport och kostdagbok

Boka inte längre träningsperiod än du tror att du kan genomföra. Du ansvarar själv för att nyttja perioden. Betalningen via prenumeration sker fortlöpande tills du säger upp det, det är en månads uppsägningstid (inga undantag). På så vis är det enkelt att fortsätta med tjänsten när bindningstiden tagit slut, eftersom kort-prenumerationen löper vidare. Kontakta medlemskap.constancept.se för att säga upp din prenumeration. Du kan ej avsluta din prenumeration hos oss under bindningstiden, inga undantag. Din PT planerar allting utefter vald bindningstid och detta måste du respektera.

Vårt Coachning-program har alltid 6 månaders bindningstid, förutsatt att du inte sagt upp ditt medlemskap inom dina första 30 dagar (30-dagars garantin).

Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet eller när betalningen kommer in till oss. Oavsett om du utnyttjar träningsprogram, kostupplägg, coaching online eller inte. Inga pengar återbetalas.

 1. Paus i avtalsperioden

Du kan pausa träningsperioden vid sjukdom, i dessa fall ska klienten förse medlemskap.constancept.se med läkarintyg. När läkarintyget är inskickat kan abonnemanget pausas i max en månad.

9.1 Ångerrätt

Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att köpet är gjort. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller om din PT inte har påbörjat arbetet med dina träningsprogram.

Enligt distansavtalslagen är huvudregeln att konsumenten har rätt att ångra ett avtal inom
14 dagar. I 2 kap. 11 § finns vissa undantag från ångerrätten. Enligt punkten 11 gäller inte
ångerrätten för avtal som avser digitalt innehåll som levererats på något annat sätt än på ett
fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått
med på att det inte finns någon ångerrätt.

 1. Användning av tjänsterna

Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via constancept och Nordic Training Club AB på ett sätt som innebär att Nordic Training Club AB eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa reglerna.

 1. Immateriella rättigheter

Allt material på www.constancept.se omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till constancept.se, 90 dagars utmaningen, coachingprogrammet och Nordic Training Club AB innehas av Nordic Training Club AB Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av constancept.se, www.utmaning.pt eller Nordic Training Club AB

 1. Avtalsbrott

Nordic Training Club AB har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Nordic Training Club AB har skäl att anta att så är fallet.

Det är okej att du tränar tillsammans med en vän när du nyttjar våra tjänster. Det är även välkommen att nämna ditt samarbete med oss via sociala medier.

 1. Ändringar

Nordic Training Club AB äger rätt att när som helst ändra innehållet på hemsidan och appen utan att meddela eller inhämta godkännande. Nordic Training Club äger rätt att när som helst avbryta ditt medlemsskap efter din bindningstid.

 1. Personuppgifter

Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv i samband med din anmälan, som t.ex. för och efternamn.

Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Nordic Training Club AB om detta.

Genom att anmäla dig så samtycker du till att Nordic Training Club AB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Nordic Training Club AB eller samarbetspartner.

Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

 1. Integritet

Den enda som vet ditt fullständiga namn är din PT och allt du skriver och berättar för din PT stannar hos hen.

 1. Lagval och tvist

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

17. GDPR

Bakgrund och syfte

Vi vill tacka Dig för visat intresse för NORDIC TRAINING CLUB AB och vår tjänst CONSTANCEPT (”vi”, ”oss”).
Vi tar seriöst på den personliga integriteten hos våra kunder. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt.
Eventuellt känsliga personuppgifter hanteras med stor försiktighet.

Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Denna policy reglerar villkoren för Ditt engagemang hos oss.
Målet med detta informationsblad är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för Dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om Dig.
Detta beskriver även vilka rättigheter Du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20.
Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om Dig som behandlas, att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet.
Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar Dina personuppgifter, kan Du kontakta william@constancept.se.