background

Föreläsning

Motivation

Uppgift

  1. Vad är ditt why? Varför, varför varför. Ställ den frågan flera gånger.
  2. Kan du arbeta med förberedelse på ett bättre vis? Kan detta implementeras i din handlingsplan?